Personeelsverhouding

border-img

Personeelsverhouding

Groepindeling en personeel

Binnen ons kinderdagverblijf hebben wij gekozen voor een verticale groep. Dit betekent dat de groep kinderen bevat van de leeftijd 0-4 jaar en kinderen van de BSO van de leeftijd 4-12 jaar. Binnen deze verticale groep kun je niet verwachten dat kinderen dezelfde vorderingen maken. Hierdoor ontstaat minder wedijver en accepteren de kinderen elkaars verschillen makkelijker

 

Aantal kindplaatsen

De maximum aantal kindplaatsen in de groep verschilt bij ons per vestiging. Bij de vestiging aan Gouverneurlaan kunnen wij 14 kinderen opvangen. Bij de vestiging aan de Gaarde kan de groep bestaan uit 17 kinderen.

 

Personeel

De verhouding tussen het aantal kinderen en aantal pedagogisch medewerksters is als volgt:

  • Eén pedagogisch medewerker per vier kinderen tot de leeftijd één jaar.
  • Eén pedagogisch medewerker per vijf kinderen tot de leeftijd twee jaar.
  • Eén pedagogisch medewerker per zes kinderen van de leeftijd twee tot drie jaar.
  • Eén pedagogisch medewerker per acht kinderen van de leeftijd drie tot vier jaar.

Groepsindeling buitenschoolse opvang

De groep bestaat uit drie kinderen in de leeftijd tussen de 4 en 6 jaar. Deze groep mag uit maximaal 7 kinderen bestaan. Hierdoor kunnen we hen ook genoeg aandacht geven, is er voldoende ruimte om te spelen en om zich terug te trekken wanneer daar behoefte aan is.

De vastgestelde normen voor buitenschoolse opvang:

  • Maximaal 7 kinderen in de leeftijd van vier jaar tot de leeftijd waarop het kind naar het vervolg onderwijs gaat.

De verhouding tussen het aantal kinderen en aantal leid(st)ers is als volgt:

  • Eén pedagogisch medewerker per 10 kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar.
  • Eén pedagogisch medewerker per 10 kinderen in de leeftijd van 6 tot 8 jaar.
  • Eén pedagogisch medewerker per 15 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, ondersteunt door een andere volwassene.

 

Achterwacht

Een pedagogisch medewerker zal nooit alleen zijn in het gebouw met een groep kinderen. Volgens het vier-ogenprincipe hoort er voor gezorgd te worden dat minstens één andere volwassene de medewerker bij kan staan in geval van calamiteiten. Mocht er een voorval zijn waarbij dit niet gerealiseerd kan worden, dient een andere volwassene mee te kijken via de camera waar de opvang over beschikt.