Wen procedure

border-img

Wen procedure

Om het kind en de ouders vertrouwd te laten raken met ons kinderdagverblijf, lassen wij wen- momenten in. Deze momenten vinden plaats vooraf de uiteindelijke plaatsingsdatum. In de weken voor de uiteindelijke plaatsingsdatum neemt Kinderdagverblijf Spel & Groei contact op met de ouder(s)/verzorger(s) om te overleggen wanneer de wen-momenten plaatsvinden. De een heeft meer tijd nodig dan de ander. Het doel van deze wen-momenten is onder andere:           

  • het kind vertrouwd laten raken met het kinderdagverblijf (het dagritme, de pedagogisch medewerksters en de groepsgenootjes);
  • de ouder(s)/verzorger(s) vertrouwd laten raken met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie ontwikkelen met de pedagogisch medewerksters;
  • zaken als voedingsschema's en slaaprituelen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen