Oudercommissie

border-img

Oudercommissie

De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders. Het doel van de oudercommissie is, in samenwerking met de leiding en het team, de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen. Daarbij is advies vanuit de ouders naar de leidsters toe van belang. De oudercommissie voert overleg met de leiding en is het aanspreekpunt voor ouders bij klachten en dergelijke. De commissie draagt bij aan een goede en heldere informatievoorziening voor de ouders en is een klankbord voor de leiding en het team van Kinderdagverblijf Spel & Groei. Daarnaast ondersteunt de oudercommissie het kinderdagverblijf bij diverse activiteiten. Kort gezegd, de oudercommissie is nodig om de kwaliteit van het kinderdagverblijf te bewaken. Elk jaar wordt door de oudercommissie een thema-avond georganiseerd.

Naast de oudercommissie, worden ook interne gesprekken gevoerd binnen Kinderdagverblijf Spel & Groei. De medewerkers lassen om de twee maanden een vergadering in om de voortgang van de kinderen, het kinderdagverblijf en de leidsters te bespreken. Wij willen ons kinderdagverblijf continu verbeteren door inbreng van alle medewerkers, ouders en natuurlijk ook de kinderen.