Kinderopvang Spel en Groei

Eten en drinken

K

Kinderopvang Spel en Groei

Eten en drinken

Samen eten en drinken

Voeding is een van de belangrijkste elementen binnen Kinderopvang Spel & Groei. Er dient op een vast ritme gegeten te worden. Dit maakt deel uit van de ontwikkeling van het kind. Gezonde voeding is daarbij niet irrelevant.

Wij sluiten aan bij de wensen van ouders. Zoals kinderen hun eigen slaapritmen kennen, kennen zij ook hun voeding. Ouders kiezen er soms bewust voor wat later te beginnen met groenten- en fruithapjes. Wij beginnen dan ook niet eerder dan gewenst.

Kinderen van 1,5 jaar krijgen bij ons de voeding in partjes gesneden. Hierbij wordt uiteraard begeleiding gegeven door de leidsters. Wij vragen bij de intake naar bijzonderheden, zoals geloofsovertuiging. Het kan voorkomen dat een kind halal of koosjer voeding moet krijgen.

Kinderen worden vanaf tweejarige leeftijd gestimuleerd zelf boterhammen te smeren. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de grove motoriek. Hierbij wordt elk kind voorzien van eigen bestek, drinkbeker en bordje.

Doelstellingen en Visie

Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten, te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen. Het is daarom belangrijk dat de kinderen zich thuis kunnen voelen.

Lees meer...

Normen en waarden

 Binnen en buiten vinden situaties plaats waar normen en waarden bij komen kijken (bijv. verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis). Binnen Kinderopvang BSO Spel & Groei leren de kinderen respect- en liefdevol met elkaar om te gaan.

Lees meer...

Personeelsverhouding

Binnen deze verticale groep kun je niet verwachten dat kinderen dezelfde vorderingen maken. Hierdoor ontstaat minder wedijver en accepteren de kinderen elkaars verschillen makkelijker

Lees meer...