Kinderopvang Spel en Groei

Kinderopvang

K

Kinderopvang Spel en Groei

Opvang 0-4 jaar

Kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar hebben baat bij een regelmatig patroon. Zij moeten aan kunnen voelen wat er op welk moment gaat gebeuren, bijvoorbeeld dat na het eten de handjes gewassen moeten worden. Binnen deze leeftijdscategorie is er sprake van verschillende benaderingen. Baby’s letten vooral op stemtoon en gezichtsuitdrukkingen. Een dreumes van 1 tot 2 jaar begint al meer te spreken en begrijpen, maar zal nog steeds vooral letten op de stemtoon en gezichtsuitdrukkingen. Kinderen van 2 tot 4 jaar zijn taalvaardig meer ontwikkeld en zullen dus ook op hun niveau benaderd worden door de pedagogische leidsters.

Opvang 4-12 jaar

Kinderopvang Spel en Groei biedt ook Buitenschoolse Opvang (BSO) voor kinderen van 4-12 jaar. Terwijl één leidster foucst op de jongere kinderen, zal een andere leidster bezig zijn met de BSO. Deze kinderen dienen op een andere manier benaderd te worden. De kinderen van de BSO zijn meer gewend met omgevingen buitenshuis. Zij gaan al naar school en krijgen hierdoor te maken met meerdere opvoeders. De school en de ouders kunnen aan het begin van de aanmeldingsprocedure al een beeld geven van de ontwikkeling van het kind. Hier zal door ons op ingespeeld worden.

De dagindeling ziet er als volgt uit:

Tijden Activiteiten
14.30 – 15.30 Voorbereiding op binnenkomst van de kinderen
15.30 – 17.00 Activiteit
17.00 – 18.00 Afronding

Voorbereiding binnenkomst

De tafel wordt gedekt voordat de kinderen bij de opvang arriveren. De opvang zorgt zelf voor boterhammen en bijhorend beleg. Het is belangrijk dat wij gezond eten stimuleren bij de kinderen, vandaar dat er ook voor fruit gezorgd wordt. De activiteit die op de planning staat, wordt van te voren goed besproken met collega’s en de nodige middelen worden klaargelegd. Vervolgens gaat één van de leidsters de kinderen van school ophalen. Bij binnenkomst is het belangrijk dat de kinderen eerst hun handen wassen voordat zij aan tafel gaan zitten. Hygiëne is uitermate belangrijk binnen onze opvang.

Na het eten wordt de kinderen gevraagd hoe zij de dag hebben beleefd en wat zij allemaal hebben gedaan. Dit wordt gedaan om hun gespreksontwikkeling te ondersteunen. Ook is het van belang dat de leidsters weten waar de kinderen mee zitten zodat daar eventueel rekening mee gehouden kan worden. Daarbij moet er ook gevraagd worden naar huiswerk. De wat oudere kinderen krijgen regelmatig huiswerk mee naar huis. Zij kunnen hier tijdens het verblijf op de opvang aan zitten en eventueel ondersteuning in krijgen van de leidsters.

Bezigheden tijdens BSO

Terwijl de andere leidster bezig is om de jongere kinderen te vermaken, gaat de leidster van de BSO groep aan de slag met de activiteit die op de planning staat. Elke dag wordt een activiteit aangeboden voor de kinderen: denk hierbij aan knutselen met betrekking tot een thema, verven, kleien, koekjes bakken, cup cakes versieren en, als het weer het toelaat, kunnen de kinderen ook buiten spelen.

Het is voor een kind niet verplicht om mee te doen. Soms zijn kinderen heel moe als ze van school komen en willen ze eigenlijk maar weinig doen. Daarom mogen zij ook gewoon rusten op de bank of iets voor zichzelf doen. We hebben een aanbod aan verschillende speelmogelijkheden voor alle leeftijden, denk hierbij aan spellen als ganzenbord, domino, puzzels, K’nex en lego blokken. De kinderen kunnen ook lezen, tekenen, schilderen, muziek luisteren of een computerspel spelen op de Wii of de iPad. Voor de Wii en Ipad worden wel afpsraken gemaakt.Kinderen zijn vaak geneigd hier sneller voor te kiezen. Kinderen die de dag ervoor al gespeeld hebben op de Wii of Ipad, komen dan niet aan de beurt. Ook mogen de kinderen maar maximaal een half uurtje op de Wii of IPad spelen.

Er wordt natuurlijk ook gelet op de houding van de kinderen. Als het kind elke dag aangeeft geen zin te hebben in de geplande activiteiten, wordt hij/zij hier wel op aangesproken. Er wordt dan gevraagd waarom het kind niet mee wilt doen en wat er gedaan moet worden om dit te veranderen. Op deze manier blijven wij op de hoogte van de interesses van de kinderen en kunnen wij hierop inspelen.

Afronding

Kinderen die nog bezig zijn met een activiteit ronden het af en gaan weer hun handen wassen om zich alvast voor te bereiden op het ophaalmoment van hun ouders. De kinderen die hun werkje of iets dergelijks mee willen nemen, mogen dat opbergen in hun bakje om te voorkomen dat het vergeten wordt. Vervolgens gaan we gezamenlijk met zijn allen aan tafel zitten om een koekje/cracker te eten en een kort praatje te houden met de kinderen. Zij willen vaak van alles vertellen over het verloop van de dag en of zij het naar hun zin hebben gehad op de opvang. Zo schep je een band met de kinderen en kunnen zij zich op hun gemak voelen.

Dit is slechts een richtlijn voor de dagindeling. Tijdens de vakanties worden vaak uitstapjes of activiteiten georganiseerd waardoor het dagschema kan afwijken.

Doelstellingen en Visie

Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten, te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen. Het is daarom belangrijk dat de kinderen zich thuis kunnen voelen.

Lees meer...

Normen en waarden

 Binnen en buiten vinden situaties plaats waar normen en waarden bij komen kijken (bijv. verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis). Binnen Kinderopvang BSO Spel & Groei leren de kinderen respect- en liefdevol met elkaar om te gaan.

Lees meer...

Personeelsverhouding

Binnen deze verticale groep kun je niet verwachten dat kinderen dezelfde vorderingen maken. Hierdoor ontstaat minder wedijver en accepteren de kinderen elkaars verschillen makkelijker

Lees meer...