Kinderopvang Spel en Groei

Opleidingseisen van het personeel

K

Kinderopvang Spel en Groei

Opleidingseisen van het personeel

De opleidingseisen van de pedagogisch medewerkers

Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van minimaal een SPW 3 (of gelijkwaardig) diploma en een verklaring omtrent gedrag (VOG). Binnen het kinderdagverblijf zullen we enkele vaste invalkrachten in dienst nemen. Indien ziekteverzuim, vakantie- of snipperdagen niet intern op te lossen zijn, wordt de invalkracht op de groep geplaatst. Het werken met vaste invalkrachten zorgt ervoor dat zij de kinderen kennen en op de hoogte zijn van de werkwijze die wordt toegepast in de groep.

Pedagogisch medewerkers in opleiding

Pedagogisch medewerkers in opleiding zijn zeker welkom bij Kinderopvang Spel & Groei. Er zijn pedagogisch medewerkers in dienst met ruime ervaring in de kinderopvang en die ook in staat zijn stagiaires te begeleiden.

Doelstellingen en Visie

Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten, te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen. Het is daarom belangrijk dat de kinderen zich thuis kunnen voelen.

Lees meer...

Normen en waarden

 Binnen en buiten vinden situaties plaats waar normen en waarden bij komen kijken (bijv. verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis). Binnen Kinderopvang BSO Spel & Groei leren de kinderen respect- en liefdevol met elkaar om te gaan.

Lees meer...

Personeelsverhouding

Binnen deze verticale groep kun je niet verwachten dat kinderen dezelfde vorderingen maken. Hierdoor ontstaat minder wedijver en accepteren de kinderen elkaars verschillen makkelijker

Lees meer...