Kinderopvang Spel en Groei

Slapen en rusten

K

Kinderopvang Spel en Groei

Slapen en rusten

Bij Kinderopvang Spel & Groei hebben we één slaapruimte. De baby’s slapen bij ons zoveel mogelijk volgens het ritme dat hun ouders en zij zelf aangeven. De meeste peuters hebben een vast middagdutje, maar ook hier zal gekeken worden naar de individuele behoeften van het kind. Verder slapen baby’s en dreumesen bij ons op de rug, volgens de richtlijnen van de GGD. Als de ouder/verzorger liever heeft dat het kind op de buik of zij slaapt, vragen wij ze dit aan te geven bij het intakegesprek. Na ondertekening van het toestemmingsformulier zullen wij zeker gehoor geven aan deze wens! De bedden zijn voorzien van een veiligheidsslot. Dit houdt in dat de kinderen niet zelf uit de bedden kunnen ontglippen. De kinderen slapen dus altijd veilig in onze bedden.

De kinderen van de Buitenschoolse Opvang hebben geen slaapmomenten. Uiteraard zal er wel worden gerust, gezien ze de hele dag op school hebben gezeten. Elk kind rust op zijn of haar eigen manier. De een doet dat op de bank en de ander doet dat door bijvoorbeeld te tekenen. Hiervoor worden bij de opvang verschillende mogelijkheden aangeboden. Wij geven de kinderen de ruimte om te kiezen voor hetgeen waar zij zich prettig bij voelen. Wel moeten wij erop letten dat er alsnog afwisseling plaatsvindt.

Doelstellingen en Visie

Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten, te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen. Het is daarom belangrijk dat de kinderen zich thuis kunnen voelen.

Lees meer...

Normen en waarden

 Binnen en buiten vinden situaties plaats waar normen en waarden bij komen kijken (bijv. verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis). Binnen Kinderopvang BSO Spel & Groei leren de kinderen respect- en liefdevol met elkaar om te gaan.

Lees meer...

Personeelsverhouding

Binnen deze verticale groep kun je niet verwachten dat kinderen dezelfde vorderingen maken. Hierdoor ontstaat minder wedijver en accepteren de kinderen elkaars verschillen makkelijker

Lees meer...