Kinderopvang Spel en Groei

Spel- en activiteit

K

Kinderopvang Spel en Groei

Spel- en activiteit

Voor de baby’s bestaat het grootste gedeelte van de dag natuurlijk uit verzorgen. Toch wordt er veel met de baby’s gepraat, omdat dit bij zal dragen aan de ontwikkeling. Tevens worden liedjes gezongen en spelletjes gespeeld. Deze vormen van ‘spel’ zorgen voor een verdere ontwikkeling van de kinderen. Verder zijn in het dagritme een aantal vaste momenten voor activiteiten ingepland. Hieronder verstaan we knutselactiviteiten, liedjes zingen, kringactiviteiten en samen eten. De knutsel- en kringactiviteiten worden meestal voor de kinderen van twee jaar en ouder aangeboden.

Een kind brengt de dagen grotendeels spelenderwijs door. Aangezien het niet voor elk kind meteen vanzelfsprekend is dat het ‘goed’ kan spelen, zijn onze begeleidsters tevens in staat spelbegeleiding te geven. Dankzij een goede spelbegeleiding en een stimulerende houding kan een kind al goed op weg geholpen worden met spelen. Binnen ons kinderdagverblijf hechten wij, buiten het binnenspelen, ook veel waarde aan het buitenspelen. Kinderen spelen buiten op een andere wijze. De ervaring van andere ruimten, weersomstandigheden, natuur en ondergronden zorgt ervoor dat het spelen en onderzoek van kinderen verschilt van het spelen in de binnenruimten. Buitenspelen vraagt andere vaardigheden en biedt ook andere mogelijkheden.                                                     

In de dagschema’s staan de verschillende activiteiten deels beschreven. Als kinderdagverblijf hopen wij de kinderen alle mogelijkheden te bieden hun ontwikkeling in vaardigheden, motoriek en andere gebieden door te zetten. Elk spel of activiteit die wij aanbieden, levert een bepaalde stimulans in de ontwikkeling van het kind. De spellen kunnen niet door kinderen van alle leeftijden gespeeld worden. Er is een duidelijk verschil in niveaus. Hierbij speelt de vaardigheid van elk kind een grote rol. Niet elk kind zal dezelfde dingen kunnen doen als hun leeftijdsgenoten. Ook dit wordt door de pedagogisch leidsters in de gaten gehouden en gestimuleerd.

Doelstellingen en Visie

Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten, te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen. Het is daarom belangrijk dat de kinderen zich thuis kunnen voelen.

Lees meer...

Normen en waarden

 Binnen en buiten vinden situaties plaats waar normen en waarden bij komen kijken (bijv. verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis). Binnen Kinderopvang BSO Spel & Groei leren de kinderen respect- en liefdevol met elkaar om te gaan.

Lees meer...

Personeelsverhouding

Binnen deze verticale groep kun je niet verwachten dat kinderen dezelfde vorderingen maken. Hierdoor ontstaat minder wedijver en accepteren de kinderen elkaars verschillen makkelijker

Lees meer...