Kinderopvang Spel en Groei

Veiligheid en gezondheid

K

Kinderopvang Spel en Groei

Veiligheid en gezondheid

Kinderkinderopvang Spel & Groei zet zich in voor veiligheid en gezondheid door te werken met protocollen. In deze protocollen wordt duidelijk beschreven hoe medewerkers horen te handelen op de werkvloer. Kinderopvang Spel & Groei ziet er op toe dat medewerkers goed op de hoogte zijn van de protocollen en dat deze op de juiste manier worden toegepast in de groep. Er wordt daarom ook jaarlijks een risico inventarisatie gedaan op het gebied van veiligheid en gezondheid.

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) controleert jaarlijks of de opvang locatie voldoet aan alle veiligheid- en gezondheidseisen. De rapporten hiervan zijn aanwezig op de locatie en kunnen ingezien worden. Het rapport van de GGD controle is ook terug te lezen op onze website www.kdv-olaf.nl of in het Landelijk Register Kinderopvang. Daarnaast zijn ook de risico-inventarisaties betreffende de veiligheid en gezondheid terug te vinden in het pedagogisch beleidsplan.

Omdat de veiligheid van je kind belangrijk is, kun je het meest recente rapport van de GGD hier lezen.

Doelstellingen en Visie

Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten, te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen. Het is daarom belangrijk dat de kinderen zich thuis kunnen voelen.

Lees meer...

Normen en waarden

 Binnen en buiten vinden situaties plaats waar normen en waarden bij komen kijken (bijv. verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis). Binnen Kinderopvang BSO Spel & Groei leren de kinderen respect- en liefdevol met elkaar om te gaan.

Lees meer...

Personeelsverhouding

Binnen deze verticale groep kun je niet verwachten dat kinderen dezelfde vorderingen maken. Hierdoor ontstaat minder wedijver en accepteren de kinderen elkaars verschillen makkelijker

Lees meer...