Kinderopvang Spel en Groei

Personeelsverhouding

K

Kinderopvang Spel en Groei

Personeelsverhouding

Groepindeling en personeel

Binnen ons kinderdagverblijf hebben wij gekozen voor een verticale groep. Dit betekent dat de groep kinderen bevat van de leeftijd 0-4 jaar en kinderen van de BSO van de leeftijd 4-12 jaar. Binnen deze verticale groep kun je niet verwachten dat kinderen dezelfde vorderingen maken. Hierdoor ontstaat minder wedijver en accepteren de kinderen elkaars verschillen makkelijker.

Aantal kindplaatsen

Het maximum aantal kindplaatsen in de groep verschilt bij ons per vestiging. Bij de vestiging aan Goeverneurlaan 505 kunnen wij 24 kinderen opvangen. Bij de vestiging aan de Goeverneurlaan 493 kunnen we 24 kinderen opvangen. 

Personeel

De verhouding tussen het aantal kinderen en het aantal pedagogisch medewerksters is als volgt:

  • Eén pedagogisch medewerker per vier kinderen tot de leeftijd één jaar.
  • Eén pedagogisch medewerker per vijf kinderen tot de leeftijd twee jaar.
  • Eén pedagogisch medewerker per zes kinderen van de leeftijd twee tot drie jaar.
  • Eén pedagogisch medewerker per acht kinderen van de leeftijd drie tot vier jaar.

De vastgestelde normen voor buitenschoolse opvang:

  • Maximaal 7 kinderen in de leeftijd van vier jaar tot de leeftijd waarop het kind naar het vervolg onderwijs gaat.

De verhouding tussen het aantal kinderen en aantal leid(st)ers is als volgt:

  • Eén pedagogisch medewerker per 10 kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar.
  • Eén pedagogisch medewerker per 10 kinderen in de leeftijd van 6 tot 8 jaar.
  • Eén pedagogisch medewerker per 15 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, ondersteunt door een andere volwassene.

Achterwacht

Een pedagogisch medewerker zal nooit alleen zijn in het gebouw met een groep kinderen. Volgens het vier-ogenprincipe hoort er voor gezorgd te worden dat minstens één andere volwassene de medewerker bij kan staan in geval van calamiteiten. Mocht er een voorval zijn waarbij dit niet gerealiseerd kan worden, dient een andere volwassene mee te kijken via de camera waar de opvang over beschikt.

Doelstellingen en Visie

Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten, te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen. Het is daarom belangrijk dat de kinderen zich thuis kunnen voelen.

Lees meer...

Normen en waarden

 Binnen en buiten vinden situaties plaats waar normen en waarden bij komen kijken (bijv. verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis). Binnen Kinderopvang BSO Spel & Groei leren de kinderen respect- en liefdevol met elkaar om te gaan.

Lees meer...

Personeelsverhouding

Binnen deze verticale groep kun je niet verwachten dat kinderen dezelfde vorderingen maken. Hierdoor ontstaat minder wedijver en accepteren de kinderen elkaars verschillen makkelijker

Lees meer...