Kinderopvang Spel en Groei

Over ons

K

Kinderopvang Spel en Groei

Wie zijn wij?

Kinderopvang Spel & Groei is in 2015 van start gegaan. Vanuit oog voor interactie bieden wij kinderen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in een veilige en gezonde omgeving. Een prettige omgeving waarin een kind zich thuis kan voelen, is belangrijk voor de groei en ontwikkeling van het kind. Als pedagogisch begeleiders dragen wij hieraan bij door de kinderen te stimuleren om te doen wat zij leuk vinden. Daarbij willen we de kinderen ook motiveren om nieuwe dingen te leren en ze een nuttige tijdsbesteding geven. Dit doen we door veel met ze te ondernemen en creatief bezig te zijn; hierbij kan gedacht worden aan activiteiten als knutselen, koken, schilderen, bouwen en het organiseren van uitstapjes. We bieden de kinderen de ruimte voor toneelspelen, dans en muziek, maar ook veel educatieve activiteiten, zoals lezen en rekenen.

Voor kinderen van de leeftijd 0 tot 4 jaar, vinden we het belangrijk ze alle liefde, aandacht en rust te geven. De ruimte is zodanig ingericht dat zij niet al te veel prikkels ontvangen, maar juist de nodige rust en plezier ervaren.

Als begeleider heb je veel invloed op deze jonge kinderen. Als je ze aandacht geeft, op tijd verzorgt en daarbij de juiste voeding geeft, zie je dat ook terug bij de kinderen; zij geven ontzettend veel liefde terug. Je ziet de kinderen groeien en ontwikkelen en dat is een van de hoofdredenen achter de creatie van Kinderopvang Spel & Groei. Begeleiders brengen veel tijd door met de kinderen waarbij zij de verantwoordelijkheid hebben om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

Doelstellingen en visie

Algemene doelstelling

Het centrale doel van Kinderopvang Spel & Groei is de kinderen een veilige leefomgeving bieden waarin zij zich met plezier kunnen ontwikkelen. Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten, te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen. Het is daarom belangrijk dat de kinderen zich thuis kunnen voelen.

Visie

De visie van kinderopvang Spel & Groei betreffende de ontwikkeling van kinderen, is de kinderen in hun normen en waarden te laten en ze te respecteren in hun ontwikkeling. Dit wordt gedaan door de kinderen aandacht, liefde en veiligheid te bieden. Ieder kind moet zich op zijn eigen manier en tempo kunnen ontwikkelen. Ieder kind is uniek en moet de kans krijgen om zijn eigen mogelijkheden en ‘kunnen’ te ontdekken.

Als kinderdagverblijf vinden wij het belangrijk dat we een warme, veilige, vertrouwde en geborgen ruimte kunnen bieden aan de kinderen. Er moet aandacht zijn voor ieder kind en ieder kind hoort zich veilig en geborgen te voelen. Wij spelen een grote rol in het opvoeden van de kinderen en daarom respecteren wij de wensen en behoeftes van de ouders. We willen er voor zorgen dat het thuisgevoel zoveel mogelijk terugkomt op het kinderdagverblijf, zodat de kinderen zich op hun gemak kunnen voelen. Daarbij spelen rust en regelmaat uiteraard een belangrijke rol.

We proberen ten alle tijden actief te luisteren naar het kind. Dat houdt in dat we niet met een half oor luisteren, maar juist direct reageren op het kind als hierom wordt gevraagd. Het kind zal zich serieus genomen voelen en dat schept vertrouwen. Vertrouwen is een belangrijk gegeven dat niet mag ontbreken binnen het kinderdagverblijf.

Indeling van de ruimte

Kinderdagopvang Spel & Groei is een knusse en huiselijke ruimte waarin uw kind de mogelijkheid krijgt om zichzelf te ontplooien. De ruimte is in verschillende speelhoeken ingericht en bevat ook een slaap- en rustruimte, waarin de kinderen hun dutje kunnen doen. Er is ook een buiten ruimte te vinden waar de kinderen in openlucht kunnen spelen en bewegen..

Normen en waarden

Normen en waarden zijn bij Kinderopvang Spel & Groei van groot belang. Het aanleren van normen en waarden maakt onderdeel uit van de morele ontwikkeling van het kind. Binnen en buiten vinden situaties plaats waar normen en waarden bij komen kijken (bijv. verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis). Binnen Kinderopvang Spel & Groei leren de kinderen respect- en liefdevol met elkaar om te gaan.

Doelstellingen en Visie

Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten, te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen. Het is daarom belangrijk dat de kinderen zich thuis kunnen voelen.

Lees meer...

Normen en waarden

 Binnen en buiten vinden situaties plaats waar normen en waarden bij komen kijken (bijv. verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis). Binnen Kinderopvang BSO Spel & Groei leren de kinderen respect- en liefdevol met elkaar om te gaan.

Lees meer...

Personeelsverhouding

Binnen deze verticale groep kun je niet verwachten dat kinderen dezelfde vorderingen maken. Hierdoor ontstaat minder wedijver en accepteren de kinderen elkaars verschillen makkelijker

Lees meer...