Kinderopvang Spel en Groei

Klachtenprocedure

K

Kinderopvang Spel en Groei

Klachtenprocedure

Kinderopvang Spel & Groei is aangesloten bij Geschillencommissie Kinderopvang.

De Geschillencommissie is een landelijk werkende organisatie met een centraal informatie en meldpunt. Indien ouders de stap willen nemen om een klacht definitief in te dienen, verzoeken wij ze de klacht goed geformuleerd en onderbouwt op papier te zetten. Ook dient de klacht voorzien te worden van relevante informatie, een handtekening en tot slot verstuurd te worden naar de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 070 – 310 53 10. Via de website www.degeschillencommissie.nl kan een contactformulier digitaal verstuurd worden. Bij ontvangst van de klacht organiseren zij een zitting, waarbij een onpartijdige en deskundige commissie uw klacht beoordeelt. U kunt de zitting bijwonen en mondeling uw mening geven. Dit geldt ook voor de andere partij. Binnen een maand na de zitting ontvangt u de bindende uitspraak van de commissie. Dit betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat er niet in hoger beroep wordt gegaan.

Doelstellingen en Visie

Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten, te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen. Het is daarom belangrijk dat de kinderen zich thuis kunnen voelen.

Lees meer...

Normen en waarden

 Binnen en buiten vinden situaties plaats waar normen en waarden bij komen kijken (bijv. verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis). Binnen Kinderopvang BSO Spel & Groei leren de kinderen respect- en liefdevol met elkaar om te gaan.

Lees meer...

Personeelsverhouding

Binnen deze verticale groep kun je niet verwachten dat kinderen dezelfde vorderingen maken. Hierdoor ontstaat minder wedijver en accepteren de kinderen elkaars verschillen makkelijker

Lees meer...