Kinderopvang Spel en Groei

Oudercommissie

K

Kinderopvang Spel en Groei

Oudercommissie

De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders. Het doel van de oudercommissie is, in samenwerking met de leiding en het team, de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen. Daarbij is advies vanuit de ouders naar de leidsters toe van belang. De oudercommissie voert overleg met de leiding en is het aanspreekpunt voor ouders bij klachten en dergelijke. De commissie draagt bij aan een goede en heldere informatievoorziening voor de ouders en is een klankbord voor de leiding en het team van Kinderdagverblijf Spel & Groei. Daarnaast ondersteunt de oudercommissie het kinderdagverblijf bij diverse activiteiten. Kort gezegd, de oudercommissie is nodig om de kwaliteit van het kinderdagverblijf te bewaken. Elk jaar wordt door de oudercommissie een thema-avond georganiseerd.

Naast de oudercommissie, worden ook interne gesprekken gevoerd binnen Kinderopvang Spel & Groei. De medewerkers lassen om de twee maanden een vergadering in om de voortgang van de kinderen, het kinderdagverblijf en de leidsters te bespreken. Wij willen ons kinderdagverblijf continu verbeteren door inbreng van alle medewerkers, ouders en natuurlijk ook de kinderen.

Doelstellingen en Visie

Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten, te leren kennen, met elkaar te spelen, te eten en te slapen. Het is daarom belangrijk dat de kinderen zich thuis kunnen voelen.

Lees meer...

Normen en waarden

 Binnen en buiten vinden situaties plaats waar normen en waarden bij komen kijken (bijv. verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis). Binnen Kinderopvang BSO Spel & Groei leren de kinderen respect- en liefdevol met elkaar om te gaan.

Lees meer...

Personeelsverhouding

Binnen deze verticale groep kun je niet verwachten dat kinderen dezelfde vorderingen maken. Hierdoor ontstaat minder wedijver en accepteren de kinderen elkaars verschillen makkelijker

Lees meer...